Adresa úradu:

Obec Bulhary
č. 96
986 01 p. Fiľakovo

Telefón:

047 / 43 81 772

Samospráva

Adresa úradu:
Obec Bulhary
Č. 96
986 01 p. Fiľakovo

Telefón: +421 47 43 81 772

Starosta obce: Dezider Szakó

Zástupca starostu: Karel Váradi

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Karel Váradi
Zuzana Tyralová
Olivér Váradi
Ladislav Botoš
Ladislav György

Kontrolórka obce: Ing. Eva BALÁŽOVÁ

Pracovníčka OcÚ: Katarína SZAKÓOVÁ

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00